O projektu

Leta 2012 smo na Zavodu Trojina opravili lokalizacijo orodja Sketch Engine podjetja Lexical Computing Ltd., ki je vodilno korpusno orodje na področju leksikografije in korpusne leksikografije. Sketch Engine omogoča dostop do več kot 100 korpusov v različnih jezikih, med drugim tudi do 620-milijonskega korpusa slovenščine FidaPLUS. Poleg tega smo jeseni 2012 na osnovi vmesnika Sketch Engine pripravili še prostodostopen vmesnik za dostopanje do korpusa Šolar, zbirke pisnih besedil osnovnošolcev in dijakov. Zaradi vse večjega števila uporabnikov tega orodja pri nas smo se odločili, da pripravimo slovensko spletno stran, namenjeno temu orodju, na kateri bodo na voljo pomoč za njegovo uporabo ter kmalu tudi forum za podporo uporabnikom.