Glavni meni

V glavnem meniju lahko izbiramo med različnimi možnostmi, število katerih je odvisno od korpusa, ki ga uporabljamo:

  • Iskanje: za iskanje besed oziroma večbesednih nizov v korpusu. Zadetki lahko urejamo (npr. filtriramo, razvrščamo) ter izdelamo frekvenčne sezname in sezname kolokacij.
    V korpusu Šolar je na voljo tudi iskanje po napakah in popravkih.
  • Seznami: za izdelavo frekvenčnih seznamov za korpus ali njegove podkorpuse.
  • Besedne skice: za raziskovanje slovničnega in kolokacijskega obnašanja besed.
  • Tezaver: za izdelavo seznama besed, ki kažejo podobno slovnično in kolokacijsko obnašanje kot iskana beseda. Gre za avtomatično izdelan seznam na podlagi statistike sopojavitev, zato se razlikuje od ročno izdelanega slovarja in vsebuje besede, ki so lahko sinonimi, protipomenke ali po določeni lastnosti podobne iskani besedi.
  • Najdi  X: za izdelavo primerjave besed v korpusu glede na slovnično obnašanje. Predpogoj je priprava opisa pogojev za izdelavo takšnih primerjav. Za več glej SkE/FindX, SkE/Histograms in prispevek o Najdi X na Euralexu 2008  (trenutno samo v angleškem jeziku).
  • Primerjalne skice: za primerjavo slovničnega in kolokacijskega obnašanja dveh besed ali besednih oblik.

Razlage izrazov, uporabljenih v vmesniku Sketch Engine, so na voljo v Glosarju.