Filter

Pri filtriranju zadetkov imamo na voljo sledeče možnosti:

 • pozitivni filter za prikaz oziroma negativni filter za izločitev zadetkov, ki ustrezajo pogojem, določenim v filtru.
 • Izbrana pojavnica: če je prvotno iskanje vsebovalo več kot eno besedo, lahko določimo, katera beseda v nizu (prva ali zadnja) naj bo uporabljena pri izračunu razpona.
 • Razpon iskanja: za določitev števila pojavnic pred ali za iskanim nizom, po katerih naj se išče pogoj v filtru. V razpon lahko vključimo tudi iskani niz, kar pa lahko vpliva na rezultate zlasti pri večbesednih iskanjih (glej zgoraj).
 • Enostavno iskanje: v neosenčeno okno vnesemo besedo ali frazo, po kateri želimo filtrirati zadetke.
 • Pokaži napredne možnosti: povezava do naprednejših iskanj, npr. iskanja po lemi, besedni obliki ipd. (glej Vrste iskanj).

Primer:

Zadetke za lemo banka želimo omejiti samo na tiste, ki v okolici -5 +5 (pet besed pred in pet besed za banka) vsebujejo samostalnik račun:

 1. V meniju konkordančnega niza kliknemo na Filter.
 2. Prvi trije parametri imajo že privzete nastavitve, ki jih želimo, zato jih ne spreminjamo.
 3. Kliknemo na povezavo Pokaži napredne možnosti.
 4. Pri Vrsti iskanja izberemo “Lema”.
 5. V okence pri Lema vtipkamo račun in izberemo besedno vrsto “samostalnik”.
 6. Kliknemo na Filtriraj.