Frekvence

Uporabljamo lahko dva načina izdelave frekvenčnih seznamov:

a) Večnivojska razporeditev po frekvenci

 1. Določimo minimalno frekvenco za zadetke v seznamu.
 2. Določimo do štiri nivoje izpisa seznama in nastavitve za izpis. Če izberemo npr. drugi nivo, bo seznam vseboval podatke za prvi in drugi nivo. Vsak nivo bo na seznamu izpisan v svojem stolpcu.

Primer:
Želimo pridobiti frekvenčni seznam besed, ki se pojavljajo tik pred samostalnikom šola, pri čemer želimo ohraniti podatek o besednih oblikah.

 1. Najprej potrebujemo izdelan konkordančni niz za samostalnik šola.
 2. V meniju kliknemo na Frekvence.
 3. Pod opcijo Večnivojska razporeditev po frekvenci izberemo drugi nivo.
 4. V prvem stolpcu izberemo atribut “word” (“beseda”) in položaj 1L (prva beseda levo od šola).
 5. V drugem stolpcu pustimo privzete nastavitve (atribut “word” oz. “beseda” in položaj “iskani niz”).
 6. Po potrebi določimo še minimalno frekvenco za zadetke v seznamu (to lahko storimo tudi po izpisu frekvenčnega seznama).
 7. Kliknemo na Izdelaj frekvenčni seznam.

b) Frekvenčna razporeditev po lastnostih besedil

Uporabljamo za izdelavo seznamov, kjer je prikazana frekvenčna distribucija iskanega niza glede na lastnost besedila.

Primer za korpus FidaPLUS:
Zanima nas frekvenčna razporeditev besede globalizacija po letih.

  1. Izdelamo konkordančni niz za globalizacija in kliknemo na Frekvence.
  2. Po potrebi določimo minimalno frekvenco za zadetke v seznamu.
  3. Med lastnostmi besedil izberemo doc.leto. Z držanjem tipke CTRL lahko izberemo več lastnosti, za vsako od izbranih lastnosti pa dobimo ločen seznam.
  4. Rezultati so razvrščeni po relativni frekvenci (upoštevajoč število besed oz. besedil v posameznem letu) in vidimo lahko, da je bila beseda globalizacija najpogosteje uporabljena v letih 2001, 2000 in 2002.

Primer za korpus Šolar:
Zanima nas frekvenčna razporeditev vseh napak, povezanih z rabo ločil (podtip napak zapisa), glede na regijo.

 1. V iskanju po napakah v Oznaka napake vtipkamo Z-Locilo, oznako za napake ločil. Ostala polja pustimo prazna.
 2. V izpisanem konkordančnem nizu kliknemo na Frekvence.
 3. Po potrebi določimo minimalno frekvenco za zadetke v seznamu (to lahko storimo tudi, ko imamo že izdelan seznam).
 4. Med lastnostmi besedil izberemo Regija.
 5. Vidimo, da je največ napak ločil v ljubljanski in goriški regiji. Če razvrstimo rezultate po relativni frekvenci (klik na Rel. frekvenca (%)), pa vidimo, da je največ napak ločil na besedilo v koprski in krški regiji.


Koristno si je zapomniti:
Z držanjem tipke CTRL lahko izberemo več lastnosti, za vsako od izbranih lastnosti pa dobimo ločen seznam.