Konkordančni niz

Prikaz konkordanc

Privzeta nastavitev za prikaz konkordanc je z usredinjenim iskanim nizom. Iskani niz je obarvan z rdečo, razen pri korpusu Šolar, kjer je iskani niz v krepkem tisku (z rdečo so označene napake).

Premikanje po straneh

Če je konkordančni niz večji od izbranega števila zadetkov na stran, je nad in pod konkordancami prikazano okno za premikanje po straneh. Poleg običajnih možnosti premikanja naprej in nazaj za eno stran se lahko z vpisom številke v okence pomaknemo na želeno stran.

Širši kontekst konkordance

Če si želimo ogledati širši kontekst katere koli konkordance, kliknemo na iskani niz in na dnu ekrana se odpre okno, v katerem lahko levi/desni kontekst še razširimo.MENI KONKORDANČNEGA NIZA

Ob izpisu konkordančnega niza se v meniju levo ali nad konkordančnim nizom (odvisno od načina prikaza menija) pokažejo različne možnosti za urejanje niza.

Shrani

Za shranjevanje konkordanc, seznamov besed ali kolokacij (za več glej Shrani konkordance).

Možnosti prikaza

Za spreminjanje prikaza konkordanc (za več glej Možnosti prikaza).

Razvrščanje

Za razvrščanje konkordanc. Premik z miškinim kazalcem prek napisa pokaže spustno okno za hitro razvrščanje z možnostmi:

  • po levi | po desni: razvrščanje po besedilu na levi ali desni strani od iskanega niza (po abecednem vrstnem redu)
  • iskani niz: razvrščanje po iskanem nizu (po abecednem vrstnem redu)
  • Podatki: razvrščanje po podatkih, prikazanih na levi strani konkordance (združi zadetke iz dokumentov s  skupnimi lastnostmi)
  • Premešaj: konkordance bodo naključno razvrščene.

Pri razvrščenih rezultatih se nad konkordančnim nizom prikaže okno Pojdi na, ki omogoča dostop do zadetkov, ki se začnejo na določeno črko abecede.

Klik na Razvrščanje odpre okno z naprednimi možnostmi.

Vzorec

Za izdelavo naključnega vzorca konkordanc (za več glej Vzorec).

Filter

Za filtriranje konkordanc, npr. po besedah na levi ali desni strani iskanega niza, ali po lastnosti besedil (za več glej Filter).

Frekvence

Za izdelavo frekvenčnih seznamov o konkordančnem nizu. Premik z miškinim kazalcem prek napisa pokaže spustno okno za hitro izdelavo frekvenčnih seznamov:

  • Oznake niza: izdela frekvenčni seznam oblikoskladenjskih oznak za iskani niz
  • Oblike niza: izdela frekvenčni seznam besed iskanega niza
  • Dokumenti: izdela frekvenčni seznam podatkov o dokumentih, v katerem se pojavlja iskani niz
  • Lastnosti besedil: izdela frekvenčne sezname iskanega niza po vseh lastnostih dokumentov (npr. po letih, virih, regijah)

Klik na Frekvence odpre okno z naprednimi možnostmi.

Kolokacije

Za izdelavo seznama kolokacijskih kandidatov za iskani niz (za več glej Kolokacije).

Opis niza

Za ogled parametrov iskanega niza (za napredne uporabnike).

Na prvotni niz

Možnost je na voljo samo po nadaljnjem urejanju podatkov (npr. razvrščanju, filtriranju) in omogoča vrnitev na prvotno izdelani konkordančni niz.