Možnosti prikaza

Če imamo meni na levi, s klikom na opcijo Usredinjeno/Stavek lahko preklopimo med usredinjenim in stavčnim prikazom konkordanc. Če je meni zgoraj (kot npr. pri korpusu Šolar), do opcije dostopamo tako, da gremo z miškinim kazalcem preko napisa Možnosti prikaza.

Atributi

Z izbiro atributov določimo informacije, ki bodo prikazane o vsaki besedi oz. pojavnici v konkordanci. Število ponujenih atributov je odvisno od označenosti korpusa, najpogostejši pa so:

   • beseda (privzeto)
   • oznaka: korpusna oznaka besede
   • število (ednina, dvojina, množina, nedoločeno)
   • sklon (imenovalnik, rodilnik …)
   • lema-besedna vrsta (npr. krona-s pomeni, da gre za samostalnik krona)
   • lema (osnovna oblika besede)
   • lema-z_malo (osnovna oblika besede, zapisana z malo začetnico)
   • z_malo (beseda, napisana z malo začetnico)

Izberemo lahko tudi več atributov hkrati.

Poleg tega lahko določimo, ali naj se atributi izpišejo samo za iskani niz (privzeta nastavitev) ali za vse besede v konkordančnem nizu.Strukturni elementi

Pri tej opciji lahko izberemo strukturne elemente (korpusne oznake npr. za odstavek, stavek, napako ipd.), ki naj bodo prikazani v konkordančnem nizu.

Podatki

V stolpcu Podatki izberemo informacije o lastnostih besedila oz. dokumenta, v katerem se pojavlja iskani niz. Izbrani tipi podatkov so v konkordančnem nizu prikazani na levi strani vsake konkordance.

 Poleg zgoraj naštetih možnosti lahko določiš še:

 • število zadetkov na stran
 • število znakov v kontekstu: določimo, koliko znakov naj se izpiše na levi in desni strani iskanega niza.

 • opcija Razvrsti dobre slovarske zglede razvrsti konkordance glede njihov slovarski potencial, npr. daje prednost zgledom, ki ne vsebujejo spletnih naslovov, niso predolgi ali prekratki, ne vsebujejo redkih besed ipd. Hkrati lahko določimo, koliko naključno izbranih zadetkov v celotnem konkordančnem nizu naj bo razvrščenih po tem kriteriju.

 • Ikona za kopiranje z enim klikom: če je opcija obkljukana, je na desni strani vsakega zadetka prikazana ikona, ki omogoča kopiranje. S klikom na ikono spravimo konkordanco v odložišče in nato nam preostane samo to, da kopirano vsebino prilepimo v želeno datoteko ali program.
 • Dovoli hkratno izbiro več zadetkov: za kopiranje več zadetkov hkrati.
 • XML predloga za kopiranje z enim klikom (na voljo samo pri določenih korpusih): za izvoz označenih zadetkov v želenem formatu.