Oznake napak 1

V korpusu Šolar so označeni štirje tipi napak: napake zapisa, napake besedišča, napake oblike in napake skladnje. Napake zapisa in skladnje se delijo v podtipe, ki imajo v korpusu na začetku oznako Z- oziroma S-.

V prikazu zadetkov oz. konkordanc so napake obarvane z zeleno, popravki pa z rdečo. Tip napake za iskani niz je naveden v levem delu vsake konkordance.

Za omejitev iskanja v polje Oznaka napake vpiši eno od 12 oznak napak (Pozor: oznake ne vsebujejo šumnikov):

Z-Crkovanje napaka črkovanja
Z-SkupajNarazen napaka v pisanju skupaj/narazen
Z-MalaVelika napaka v rabi male/velike začetnice
Z-Locilo napaka v rabi ločila
Z-Krajsava napaka v rabi krajšave
Z-Stevilka napaka v rabi številke
Besedisce napaka besedišča
Oblika napaka oblike
S-BesedniRed napaka besednega reda
S-Izpust izpuščeni podatki
S-Odvec odvečni podatki
S-Struktura neustrezna struktura

Za iskanje po vseh napakah zapisa (Z) ali vseh napakah skladnje (S) uporabi kombinacijo prve črke in znakov .*, torej Z.* in S.*.

Za iskanje po različnih kategorijah napak, npr. iskanje po napakah zapisa in besedišča, izberi možnost Lastnosti besedil v menijski vrstici.