Razvrščanje

Uporabljamo lahko dva načina razvrščanja zadetkov:

a) Enostavno razvrščanje

Če želimo razvrstiti zadetke po abecedi:

  1. Izberemo atribut za razvrščanje.
  2. Izberemo besedilo za razvrščanje.
  3. Izberemo število pojavnic. Če npr. izberemo 3 pojavnice v levem kontekstu, bodo zadetki najprej razvrščeni po prvi besedi na levi od iskanega niza, potem po drugi itd.
  4. Določimo, ali ne želimo ločevati med velikimi in malimi črkami in ali želimo razvrstiti zadetke od Ž-A.

Na sliki lahko vidimo konkordance za lemo dober, ki so razvrščene po treh pojavnicah v desnem kontekstu. Primerjava razvrščanja po treh pojavnicah je dobro razvidna iz konkordanc z beseedilom najboljša na drugem odprtem” in najboljši na drugem smuku“, ki se razlikujeta šele v tretji pojavnici desno od dober.


b) Večnivojsko razvrščanje

Uporabimo za kompleksnejša razvrščanja zadetkov. Za razliko od enostavnega razvrščanja lahko določimo točen položaj atributa, ki ga želimo razvrstiti, pri čemer lahko spreminjamo atribute za vsak nivo.

Primer:

Zadetke za napako svoj v korpusu Šolar želimo razvrstiti najprej po iskanem nizu glede na tip napake, nato po regiji ter nato še po prvi besedi za iskanim nizom (ki je v tem primeru del popravka):

  1. Najprej izberemo tretji nivo razvrščanja.
  2. Določimo parametre za prvi nivo (Atribut = Tip napake; Položaj = Iskani niz).
  3. Določimo parametre za drugi nivo (Atribut = Regija; Položaj = Iskani niz).
  4. Določimo parametre za tretji nivo (Atribut = beseda; Položaj = 1D).
  5. Kliknemo na gumb Razvrsti in preverimo rezultate. Z izbiro možnosti v spustnem meniju, ki se nahaja nad ali pod konkordančnim nizom, se lahko premikamo med različnimi tipi napak.

Pozor!
Najprej moramo določiti, koliko nivojev želimo uporabiti, tako da kliknemo na najnižji nivo (npr. tretji nivo), potem pa določimo nastavitve za vsakega od nivojev.