Shrani

Izdelan konkordančni niz lahko shranimo, pri čemer so nam na voljo sledeče možnosti:

 • da niz shranimo kot golo besedilo (txt) ali v formatu XML;
 • da shranimo vse strani zadetkov ali samo določeno stran;
 • da v izvoženo datoteko dodamo glavo, torej informacije o korpusu ipd.;
 • da so izvoženi zadetki oštevilčeni;
 • da so zadetki usredinjeni po iskanem nizu kot v privzetem prikazu;
 • da omejimo število konkordanc, ki jih želimo shraniti;
 • ob kliku na Shrani konkordance se bo shranila datoteka s privzetim imenom conc.txt.  Od vrste iskalnika je odvisno, ali nam bo ponujena možnost, da spremenimo ime datoteke in mesto, kamor naj se shrani.

Podobne možnosti shranjevanja so na voljo pri nekaterih drugih funkcijah (npr. Kolokacije, Seznami).

Primer:

Želimo shraniti prvih 100 konkordanc pridevnika dober:

 1. Izdelamo konkordančni niz in izberemo opcijo Shrani.
 2. Izberemo želene parametre:
  1. datotečni format (txt ali XML): izberemo XML, saj datoteko lahko odpremo v Excelu ali podobnem programu s preglednicami in nadalje urejamo.
  2. ali želimo glavo (informacije o iskanju): v našem primeru DA.
  3. ali želimo oštevilčene zadetke: v našem primeru DA.
  4. ali želimo poravnano po iskanem nizu (usredinjeno): v našem primeru DA.
  5. maksimalno število zadetkov: določimo 100.
 3. Prikaže se nam okno za shranjevanje datoteke conc.xml. Datoteko shranimo na računalnik.
 4. Odpremo direktorij, kamor smo shranili datoteko, jo označimo in kliknemo z desnim gumbom na miški. V spustnem meniju izberemo “Za odpiranje uporabi” (ang. Open with) in izberemo program za delo s preglednicami (v našem primeru Microsoft Office Excel).
 5. Odpre se nam okno, ki nam ponudi tri možnosti odpiranja datoteke. Izberemo “Kot tabela XML” in kliknemo V redu (v določenih primerov bo izbiri sledilo še eno opozorilno okno, kjer samo kliknemo V redu).
 6. Odpre se datoteka z več stolpci (v našem primeru jih je 8), ki vsebujejo zadetke (zadnji trije stolpci) in informacije o korpusu, iskanju in zadetkih.