Vzorec

Z izbiro opcije Vzorec v meniju konkordančnega niza lahko izdelamo naključnih vzorec zadetkov iz konkordančnega niza (privzeto število zadetkov je 250).

Koristno si je zapomniti:
Vzorec izbere naključne zadetke v konkordančnem nizu, pri čemer vedno začne na istem mestu, kar pomeni, da je naključni vzorec za določen konkordančni niz vedno enak. To je zelo koristno, kadar različni uporabniki želijo analizirati enak vzorec ali kadar uporabnik želi ponovno izdelati enak vzorec, na katerem je že delal. Če želimo premešati zaporedje konkordanc v vzorcu, uporabimo opcijo Premešaj.